Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Compliance program

Compliance program je výrazem naší firemní kultury a je jedním z klíčových opatření předcházení trestné činnosti a rizik z ní vyplývajících.

Společnost URC Systems, spol. s r.o. má zavedený vlastní program, jehož účelem je:

 1. minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti společnosti,
 2. preventivně působit proti korupčním rizikům uvnitř společnosti při zajišťování produktů a služeb pro společnost,
 3. být příkladnou organizací pro ostatní, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat.

Compliance program URC Systems se skládá z:

 1. vlastního etického kodexu zaměstnanců společnosti,
 2. etické linky, na kterou může kdokoliv nahlásit podnět na korupční či neetické jednání v souvislosti s organizací URC Systems,
 3. souboru procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik, např. využitím Compliance manažera a Compliance komise,
 4. z vnitřního oznamovacího systému Whispero ODKAZ PRO OZNAMOVATELE.

Společnost také potvrzuje svůj závazek dodržovat transparentnost v mezinárodních obchodních transakcích, a to přezkumem mezinárodně uznávanou organizací TRACE International, Inc., která společnost URC Systems, spol. s r.o. v červnu roku 2023 opětovně certifikovala.

© URC Systems, spol. s r.o., 2024