Menu

Rádiový průzkum a sledování

 • EWMAN CCS

  Systém velení a řízení EB

 • SYMON CCS

  C2 systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Light

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • EWMAN SW

  Aplikace velení a řízení elektronického boje

 • SYMON SW

  SW systém rádiového průzkumu a sledování

 • SPECON

  Aplikace rádiového průzkumu a sledování

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

 • IZ225

  Přijímač rádiového průzkumu

Rádiové rušení

Bezpečnost

Podpora

Compliance program

Compliance program je výrazem naší firemní kultury a je jedním z klíčových opatření předcházení trestné činnosti a rizik z ní vyplývajících.

Společnost URC Systems, spol. s r.o. má zavedený vlastní program, jehož účelem je:

 1. minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti společnosti,
 2. preventivně působit proti korupčním rizikům uvnitř společnosti při zajišťování produktů a služeb pro společnost,
 3. být příkladnou organizací pro ostatní, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat.

Compliance program URC Systems se skládá z:

 1. vlastního etického kodexu zaměstnanců společnosti,
 2. etické linky, na kterou může kdokoliv nahlásit podnět na korupční či neetické jednání v souvislosti s organizací URC Systems,
 3. souboru procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik, např. využitím Compliance manažera a Compliance komise.

Společnost také potvrzuje svůj závazek dodržovat transparentnost v mezinárodních obchodních transakcích, a to přezkumem mezinárodně uznávanou organizací TRACE International, Inc., která společnost URC Systems, spol. s r.o. v červnu roku 2020 opětovně certifikovala.

© URC Systems, spol. s r.o., 2022