Menu

Systémy velení a řízení

 • EWMAN

  Systém velení a řízení elektronického boje

 • C4S

  Systém podpory velení a řízení bezpečnostních složek

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • EWMAN SW

  Aplikace podpory velení a řízení elektronického boje

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

 • STAR COM

  Komunikační rušič

 • STAR CRAFT

  Vzdušný ochranný a komunikační rušič

 • STAR V

  Ochranný rušič konvojů vozidel

 • STAR LIGHT

  Ochranný vozidlový rušič

 • STAR MANPACK

  Přenosný ochranný rušič

 • STAR PW

  Přenositelný ochranný rušič

 • JAM-U & GOT-U

  Směrový UAV rušič s elektro-optickým sledovacím systémem GOT-U

 • LRR

  Lehký ruční rušič

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C2AP

  Aplikace podpory velení a řízení bezpečnostních složek

 • ILS

  Integrované lokalizační služby

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Služby

Compliance program

Compliance program je výrazem naší firemní kultury a je jedním z klíčových opatření předcházení trestné činnosti a rizik z ní vyplývajících.

Společnost URC Systems, spol. s r.o. má zavedený vlastní program, jehož účelem je:

 1. minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti společnosti,
 2. preventivně působit proti korupčním rizikům uvnitř společnosti při zajišťování produktů a služeb pro společnost,
 3. být příkladnou organizací pro ostatní, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat.

Compliance program URC Systems se skládá z:

 1. vlastního etického kodexu zaměstnanců společnosti,
 2. etické linky, na kterou může kdokoliv nahlásit podnět na korupční či neetické jednání v souvislosti s organizací URC Systems,
 3. souboru procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik, např. využitím Compliance manažera a Compliance komise,
 4. z vnitřního oznamovacího systému Whispero ODKAZ PRO OZNAMOVATELE.

Společnost také potvrzuje svůj závazek dodržovat transparentnost v mezinárodních obchodních transakcích, a to přezkumem mezinárodně uznávanou organizací TRACE International, Inc., která společnost URC Systems, spol. s r.o. v červnu roku 2022 opětovně certifikovala.

© URC Systems, spol. s r.o., 2023