O nás

URC Systems, spol. s r.o. je česká společnost založená v roce 1998 s cílem realizovat komplexní řešení náročných požadavků zákazníků pro oblast informační a komunikační infrastruktury policie a pro oblast vojskového průzkumu a elektronického bojeV současné době jsou naše aktivity zaměřené zejména na:

Výzkum a vývoj (řešení projektů bezpečnostního a obranného výzkumu a vývoje v oblastech elektronického boje, angl. EW (Electronic Warfare) a informačních a komunikačních technologií, angl. ICT (Information and Communications Technology) ).

Komplexní řešení pro operační řízení policie (návrh, dodávka a servis frontendových a backendových rešení pro proces operačního řízení, lustrací a integrované správy sil a prostředků policejních složek).     

Komplexní řešení pro elektronický boj (návrh, dodávka a servis komplexních řešení pro složky elektronického boje (EB) - ESM (Electronic Support Measures) a ECM (Electronic Counter Measures), spolupráce s AČR a NATO při rozvoji koncepce EB).      

Komplexní řešení pro zpravodajské zabezpečení (návrh, dodávka a servis SW analytických nástrojů pro jednotlivé fáze procesu JISR (Joint Intelligence Surviellance and Reconnaissance), spolupráce s AČR a NATO při rozvoji koncepce JISR).

Řešení systémové integrace (návrh a vývoj integračního middleware pro interoperabilní datové propojení IS a aplikací s podporou kvality služeb angl. QoS (Quality of Services) a podporou pro nasazení při omezené propustnosti datových linek angl. LBS (Limited-Bandwidth Solution) ).

Vývoj programového vybavení na míru (návrh a vývoj speciálního programového vybavení v oblasti radiokomunikačních, senzorových, lokalizačních a lustračních systémů).

Vývoj informačních systémů (návrh a vývoj IS v oblasti radiokomunikačních, senzorových, lokalizačních a lustračních systémů). 

Vývoj, výrobu a zástavbu ochranných rušičů (vývoj a výroba rušičů pro ochranu před aktivací rádiově odpalovaných NVS (Nástražné výbušné systémy), angl. RCIED (Radio Controlled Improvised Explosive Devices) a jejich zástavba do vozidel).

Vývoj a výrobu rádiových prvků (vývoj a výroba rádiových prvků, přijímačů a průzkumných kompletů včetně průmyslových zodolněných počítačů).

Správu linuxových řešení (instalace, administrace a konfigurace linuxových pracovních stanic, desktopů a serverů).

Servis radiostanic (akreditované servisní středisko).

Spolupracujeme s českými a zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi.  

Projekty výzkumu a vývoje řešíme za finanční podpory MO, MV MPO/TA ČR.

Vlastníme osvědčení NBÚ pro podnikatele na stupeň utajení TAJNÉ a NATO SECRET. Jednotliví pracovnici jsou držitelé osvědčení NBÚ pro stupeň utajení TAJNÉ a NATO SECRET.

Spolupracujeme se sekcemi C4 a rozvoje schopností ISR, rady pro VaV MO ČR, pracovními skupinami NATO JCGISR/ASIISG a NIAG pracovní skupinou EDA IAP4.