O nás

URC Systems, spol. s r.o. je česká společnost založená v roce 1998 s cílem realizovat komplexní řešení náročných požadavků zákazníků pro oblast operačního řízení a výkon činností policie, oblast rádiového průzkumu a elektronického boje a pro oblast datových komunikacíV současné době jsou naše aktivity zaměřené zejména na:

Výzkum a vývoj (řešení projektů bezpečnostního a obranného výzkumu a vývoje v oblastech elektronického boje, angl. EW (Electronic Warfare) a informačních a komunikačních technologií, angl. ICT (Information and Communications Technology) ).

Komplexní řešení pro operační řízení policie (návrh, dodávka a servis frontendových a backendových rešení pro proces operačního řízení, lustrací a integrované správy sil a prostředků policejních složek).     

Komplexní řešení pro elektronický boj (návrh, dodávka a servis komplexních řešení pro složky elektronického boje (EB) - ESM (Electronic Support Measures) a ECM (Electronic Counter Measures), spolupráce s AČR a NATO při rozvoji koncepce EB).      

Komplexní řešení pro zpravodajské zabezpečení (návrh, dodávka a servis SW analytických nástrojů pro jednotlivé fáze procesu JISR (Joint Intelligence Surviellance and Reconnaissance), spolupráce s AČR a NATO při rozvoji koncepce JISR).

Vývoj informačních systémů a programového vybavení na míru (návrh a vývoj inforamčních systémů (IS) a speciálního programového vybavení v oblasti radiokomunikačních, senzorových, lokalizačních, lustračních a dalších systémů).

Řešení systémové integrace (návrh a vývoj integračního middleware pro interoperabilní datové propojení IS a softwarových aplikací s podporou kvality služeb angl. QoS (Quality of Services) a podporou pro nasazení při omezené propustnosti datových linek angl. LBS (Limited-Bandwidth Solution) ).

Vývoj, výrobu a zástavbu ochranných rušičů (vývoj a výroba rušičů pro ochranu před aktivací rádiově odpalovaných NVS (Nástražné výbušné systémy), angl. RCIED (Radio Controlled Improvised Explosive Devices) a jejich zástavba do vozidel).

Vývoj a výrobu rádiových prvků (vývoj a výroba rádiových prvků, přijímačů a průzkumných kompletů včetně průmyslových zodolněných počítačů).

Výcvik a vzdělávání (výcvik a vzdělávaní uživatelů v oblasti elektronického boje, policejních systémů a aplikací, atd.). 

Servis a údržba (servis a údržba pro všechny produkty URC Systems, akreditované servisní středisko pro radiové stanice THALES, instalace, administrace a konfigurace pracovních stanic, desktopů a serverů na OS LINUX, MS WINDOWS, atd.).

Spolupracujeme s českými a zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi.  
 
Vlastníme osvědčení NBÚ pro podnikatele na stupeň utajení TAJNÉ NATO SECRET. Jednotliví pracovnici jsou držitelé osvědčení NBÚ pro stupeň utajení TAJNÉ a NATO SECRET.
 
Jsme členy sekcí C4/ISR rady pro VaV MO ČR, aliančních NATO pracovních skupin JCGISR/ASIISG/SEWWG a NIAG a pracovní skupiny IAP4 - CIS and Networks evropské obranné agentury EDA.
 
Naše společnost je národní autoritou pro standardizační dohody NATO STANAG 4559/NSILI (NATO Standard ISR Library Interface) a AEDP-2/NIIA (NATO Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Interoperability Architecture).