O nás

Jsme česká společnost založená v roce 1998 s cílem realizovat komplexní řešení náročných požadavků zákazníků v rámci celého řetězce od výzkumu, vývoje, výroby a servisu našich softwarových a hardwarových produktů až po výcvik a vzdělávání uživatelů v těchto oblastech:

  • velení, řízení a výkon činností policie
  • velení, řízení a výkon činností vojskového a elektronického sledování, průzkumu a rádiového rušení,
  • datových komunikací a integrací. 

   VÝZKUM

Řešení projektů bezpečnostního a obranného výzkumu a vývoje v oblastech senzorových systémů, vojskového zpravodajství, průzkumu, sledování a rádiového rušení, informačních a komunikačních technologií drží naši společnost vždy několik kroků před konkurencí. Spolupracujeme s českými a zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi.

 

   VÝVOJ

Vyvíjíme informační systémy – technické a programové vybavení a integrační řešení pro systémy velení a řízení a výkon činností policieelektronického bojevojskového zpravodajství, sledování a průzkumu a dalších složek armády. Spolupracujeme s PČR, AČR a NATO v rámci koncepcí rozvoje v daných oblastech.                  

 

   VÝROBA

Vyrábíme rušiče pro ochranu před aktivací rádiově odpalovaných NVS (Nástražné výbušné systémy), zodolněné počítače, rádiové prvky a průzkumné komplety včetně jejich zástavby do vozidel. Veškeré procesy v naší společnosti probíhají v souladu se zavedenými systémy jakosti dle norem EN ISO 9001 a AQAP 2110 dle ČOS 051622.

 

   VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ

Vyvíjíme simulátory a trenažéry pro potřeby výcviku našich uživatelů v rámci zavedení nových systémů a inovace našeho produktového portfolia a poskytujeme vzdělávaní uživatelů z nejnovějších poznatků v oblastech senzorových systémů, průzkumu, sledování a rádiového rušení, analytických procesů velení a řízení a dalších oblastí.

 

   SERVIS A ÚDRŽBA

Zabezpečujeme servis a údržbu jako nedílnou součást životního cyklu našich produktů. Vlastníme akreditované servisní středisko pro rádiové stanice THALES. Provádíme instalaci, konfiguraci a administraci pracovních stanic a serverů pro operační systémy LINUX a MS Windows.

 

 

                GUARANTEE YOUR MISSION - INCREASE YOUR SAFETY - PROTECT YOUR LIVES